Курсът приключи!

Безплатен курс по тестване на софтуер и осигуряване на качеството

Това обучение е в рамките на проект „Посока професия", изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Младежка безработица, в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.
В България проектът се изпълнява от Фондация "Работилница за граждански инициативи". Доставчик на обучението е Вола Софтуер ООД.
За кого е курсът?

Курсът е предназначен за абсолютно начинаещи, но въпреки това е интензивен и дори хора с опит биха придобили реална полза от него. Включва теоретични познания за основни понятия от тестването и осигуряването на качеството (по модела на ISTQB), както и много практика и реални примери. Ето защо е нужно да се полагат значителни усилия.


Какво ще науча?

Курсът се състои от 18 лекции, с които ще получите основни знания за различните процеси и модели при разработката на софтуер, каква е ролята на специалистите по осигуряване на качеството в тези процес, как се прави дизайн на тестове, какви техники се ползват, как се изпълняват тестове, как се прави тест репорт, как се описват дефекти, какъв е жизненият им цикъл, различни специфични видове тестване, както и как да изпъкнете пред потенциалните си работодатели, след като усвоите всичко това.

Програма:

 1. Въведение в тестването на софтуер и осигуряването на качеството му. Защо тестваме? Какво е QA? Как се появяват софтуерните грешки? Основни понятия и термини.
 2. Процес на разработка на софтуер. Видове процеси - Waterfall, Agile, Lean. Подробно разглеждане на Scrum и Kanban, както и ролята на QA като част от тези процеси.
 3. Тест план. Тестови случаи, сценарии и скриптове. Как се пишат тестове. Техники за дизайн на тестове.
 4. Видове тестване, подробен преглед на различни модели, White-box и Black-box техники.
 5. Как да описваме дефекти. Priority и severity.
 6. Работа със системи за управление на дефекти.
 7. Практическо занятие.
 8. Изследователско тестване (Exploratory testing).
 9. Практикум по изследователско тестване.
 10. Тестване на ползваемостта (Usability testing).
 11. Практикум по тестване на ползваемостта.
 12. Тестване на сигурността (Security testing).
 13. Практикум по тестване на сигурността.
 14. Особености при тестване на уебсайтове, мобилни приложения и API.
 15. Практикум с използване на различни инструменти за тестване на софтуер.
 16. Подготовка на автобиография (CV) и мотивационно писмо.
 17. Подготовка за интервю и как да повишим шансовете си да ни вземат на работа.
 18. Заключителна обобщаваща сесия, въпроси и отговори, възможности за бъдещи подобрения и развитие.

Кой ще ми преподава?

Лектор на курса ще е Петър Събев, изпълнителен директор и управител бизнес услуги в Уебикус ООД. Петър Събев има над 20 години опит в ИТ и над 15 в QA. Работил е за десетки компании като служител или консултант, има и собствена компания за консултантски услуги в областта на тестването на софтуер и осигуряване на качеството. Докторант, с дисертация за автоматизирано тестване и организатор на редица обучения, както и на една от най-големите конференции за тестване на софтуер - QA: Challenge Accepted. Изграждал е шест пъти QA екипи "от нулата" за различни по вид и размер компании, създател на редица иновации и най-добри практики, лектор на международни конференции в Италия, Литва, Русия, България, Нидерландия и Великобритания.


Петър Събев

Кога и как ще се провежда?

Курсът ще започне през юни 2021 г. и ще продължи около месец. С оглед на ситуацията, безопасността и удобството за курсистите, ще се проведе изцяло онлайн. Във формата за регистрация има въпрос за удобно време, в което да се проведе курса - ще бъде или през уикенда, или през седмицата в извънработно време, според желанието на болшинството от участниците.


Какво се очаква от мен?

Преди всичко мотивация и отговорност, както и старателност по време на лекциите и упражненията. Основни познания по английски език и компютърна грамотност, както и "нюх" за откриване на грешки са силно препоръчителни. Важно е да присъствате на възможно най-голяма част от лекциите. Повечето от останалите неща ще се опитаме да покрием на курса. Започването на работа след като преминете курса е наша обща цел и важна метрика по проекта, така че в случай, че си намерите работа в ИТ до март 2022 г., ще е необходимо да ни съобщите за това.


Ще получа ли сертификат?

След приключването на курса ще има практически изпит. В случай, че получите достатъчно добра оценка, ще получите сертификат.


Колко струва?

Безплатен е, тъй като е в рамките на проект „Посока професия", изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Младежка безработица.


Как да се запиша?

Срокът за записване е 31 май 2021 г. Можете да се регистрирате от тук:


Регистрирай се за курса
<<< Обратно към сайта на Уебикус ООД


Фондация 'Работилница за граждански инициативи'
Вола Софтуер ООД

Уебикус ООД